Høringssvar fra Flatanger kommune

Vedtak i Flatanger kommunestyre.

Dato: 24.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg