Høringssvar fra Lebesby kommune

Høring inntektssystemet

Dato: 15.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Lebesby Kommune.

Ta kontakt om filen mangler

Vedlegg