Høringssvar fra Tysfjord kommune

Høringssvar nytt intektsystem Tysfjord kommune

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Tysfjord kommune behandlet forslaget til nytt inntektssystem i Kommunestyret den 23.2.2016. Kommunestyret i Tysfjord har følgende innspill og høringssvar til forslaget:

VEDTAK:

1. Etter våre egne beregninger vil det nye inntektssystemet medføre et inntektstap på ca. 1 mill. kroner for fordeling av Nord-Norge-tilskuddet.

Tysfjord kommune forutsetter at dagens ordning med de differensierte satser på Nord-Norge-tilskuddet ivaretas og at kommunen kompenseres for tapet i inntektssystemet.

 2. Tysfjord kommune er delt av enn stor fjord, med tilhørende lange avstander til kommunens delområder (soner). Endring av vekting av sone-kriteriet vil gi store økonomiske utslag for Tysfjord kommune, som gjør at sone-kriteriet ikke kompenserer for de reelle kostnads-ulemper som de interne reiseavstandene utgjør. Endringer i sone-kriteriet er vi sterkt i mot.

Tysfjord kommune er med i forvaltningsrådet for samisk språk og forutsetter at det nye inntektssystemet tar høyde for de merutgifter dette medfører.

 3. Tysfjord kommune kan ikke støtte et nytt inntektssystem slik forslaget foreligger, på bakgrunn av mange usikre faktorer også knyttet til kommunereformen.

Som eks. nevnes at Tysfjord kommune med det nye inntektssystemet går fra å være 28,6 % dyrere å drive enn en gjennomsnittskommune i det eksisterende inntektssystem til å bli marginalt billigere å drive enn en gjennomsnittskommune i det forslaget til nytt inntektssystem.

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg