Høringssvar fra Melhus kommune

Melding om politisk vedtak-Høring- forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Melhus kommune fattet vedtak i saken i møte 1.3.2016, sak 25/16. Høringssvar følger som vedlegg.

Vedlegg