Høringssvar fra Meråker kommune

Høringsuttalelse fra Meråker kommune

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagte høringsuttalelse ble enstemmig vedtatt av Meråker kommunestyre i møte den 29.2.2016.

Vedlegg