Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 01.02.2016

Svartype: Med merknad

Gjerdrum kommune støtter ikke regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Hovedgrunnene til dette kan oppsummeres i 3 punkter:

1. Gjerdrum kommune mener omleggingen av inntektssystemet nå brukes som et pressmiddel for å fremtvinge hurtige vedtak av kommunesammenslåinger.

2. Gjerdrum kommune påpeker at det er urimelig og uriktig at inndelingstilskuddet har en sluttdato.

3. Gjerdrum kommune mener det nye inntektssystemet har en uheldig og forsterkende sentraliseringseffekt.

Vedlegg