Høringssvar fra Kristiansand kommune

Svar fra Kristiansand kommune vedrørende høring på forslag til nytt inntektssystem

Dato: 18.02.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Kristiansand kommune vedtok følgende vedrørende svar på høringsuttalelsen vedrørende nytt inntektssystem.

  1. Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse om nytt inntektssystem.
  2. Uavhengig av sammenslåingsprosessen som Kristiansand nå er inne i, forventer Formannskapet at kommunen blir tildelt storbymidler.

Vedlagt ligger saksfremlegg og protokoll fra formannskapet.

 

Vedlegg