Høringssvar fra Tor-Kristian Serigstad

Innspill til inntektsystem for kommunene.

Dato: 18.12.2015

Svartype: Med merknad

Er litt merkelig at større kommuner skal få mer i tilskudd. Hvor blir det av stordriftsfordelene når dere må stjele fra de små og lykkelige, for å finansiere de store. Det er rett og slett hykkleri. De små skulle hatt enda mer. Og det er i de små kommune demokratiet fungerer best.