Høringssvar fra Karlsøy kommune

Høringsinnspill fra Karlsøy kommune

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg