Høringssvar fra Vidar Sætre

høyringsfråsegn om reglar for statlege overføringar til kommunane

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg