Høringssvar fra Bjarne Olsen

Inntekssystemet for Lurøy Kommune

Dato: 26.02.2016

Svartype: Med merknad

Det er jo helt fantastiskt at regjeringen nesten går inn med en tvangs-sammenslåing av småkommuner ettersom inntekssystemet forandres og reduseres til et minimum ..

Er det ingen som har gangsyn og ser forskjell på en innlandskommune og en ren Øykommune ..

Det kan sparest mye på å slå sammen små innlandskommuner , men en øykommune hvor det bor folk rundt om i distriktene er det ingen ting å hente i innsparin ,, ja hvis mann da ikke går for avfolkning på øyene ..

Lurøy Kommune med sine milionintekter til staten skal altså få kun smuler igjen ,, det er da i distriktene at verdien blir skapt ..

Får håpe at en annen får opp øynene å ser galskapen i det nye inntektssystemet og hvor hart det rammer Lurøy kommune .

Som et lite eksempel på verdiskapingen som skjer i distiktet så er veriskapingen 10 ganger høyere en pr inb i Oslo ..