Høringssvar fra Gjesdal kommune

Gjesdal kommune - vedtak formannskapet

Dato: 07.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedtak i formannskapet i Gjesdal - 3 mars 2016

Gjesdal kommune gir høringsuttalelse i samsvar med avsnitt 4 i saksutredningen med følgende endring i punkt 4 under overskrift Basiskriteriet:

Basiskriteriet

Gjesdal kommune er positiv til at basiskriteriet endres, og mener forslag til modell er et skritt i riktig retning.  Men fordelingsvirkningene virker utilsiktet ved at kommuner i ekspertutvalgets anbefalte minimumsstørrelser taper. Fordelingsvirkningene kan endres ved endring i grensen på 5000 innbyggere, ved endret reiseavstand, ved at basiskriteriet gis lavere vekt eller eventuelt ved tilførsel av andre parametre.  Regjeringen må se nærmere på kriteriet og fordelingsvirkningen før endelig forslag legges frem i kommuneproposisjonen i mai.

Det er greit at kommunesammenslåing belønnes, men det er ikke akseptabelt å straffe kommuner som frivillig og ufrivillig ikke slås sammen, og som ligger nær Borch-utvalgets anbefalte minimums-størrelse.