Høringssvar fra Marnardal kommune

Høringssvar fra Marnardal kommune på nytt inntektssytem

Dato: 24.02.2016

Svartype: Med merknad

Marnardal kommunestyre har 2.2.16 i sak 4/2016 vedtatt følgende svar på høring angående nytt inntektssystem:

Marnardal kommune mener forslag til nytt inntektssystem i stor grad ikke ivaretar de desentraliserte behovene til distrikts Norge uten at kommunen tvinges inn i en ny større kommune. Det oppleves derfor som en trussel mot det å stå alene