Høringssvar fra Vinje kommune

Høyring - forslag til nytt inntektssystem for kommunane

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Høyringssvaret ligg vedlagt som pdf-fil.

Vedlegg