Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Høring Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt er Utdanningsforbundets svar på høringen om nytt inntektssystem for kommunene.

Vedlegg