Høringssvar fra Farsund kommune

Høringsinnspill - nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

            Formannskapet slutter seg til KS Agder sin høringsuttalelse i saken.