Høringssvar fra Gjerstad kommune

Dato: 24.02.2016

Svartype: Med merknad

Gjerstad kommunestyre har ikke vesentlige merknader til de nye kostnadsnøklene, slik de er fremstilt i høringsforslaget.

Gjerstad kommune støtter ikke forslaget om det nye strukturkriteriet, slik strukturkriteriet er beskrevet i høringsforslaget mener Gjerstad kommune at dette vil gi for store omfordelingsvirkninger mellom kommunene til fordel for de større byene. Gjerstad kommune mener det er behov for å arbeide mer med operasjonaliseringen av strukturkriteriet.

Om likevel strukturkriteriet skulle bli innført vil Gjerstad kommune foreslå at reiselengden settes til 13,3 km (som er et av alternativene i høringsforslaget) og at de regionalpolitiske tilskuddene ikke vris mot en fordeling pr innbygger, men mer pr kommune. Hensikten med disse endringsforslagene er at de skal gi mindre omfordelingseffekt enn i høringsforslaget.

 

 

Vedlegg