Høringssvar fra Rælingen kommune

Høringsuttalelse Rælingen kommune

Dato: 26.02.2016

Svartype: Med merknad

Rælingen kommune ønsker å fremme følgende høringsuttalelse i forbindelse med høringsnotat om nytt inntektssystem:

  • Rælingen kommune ønsker å støtte endringene som innebærer en oppdatering av delkostnadsnøklene, da denne er faglig og objektivt vurdert. Vi støtter også at dette gjøres jevnlig, fortrinnsvis hvert 4. år eller oftere.
  • Rælingen kommune ønsker ikke å støtte en innføring av et nytt strukturkriterium, da vi mener at stortinget må vedstå seg sin egen beslutning om kommuneinndeling og de smådriftsulemper det påfører en del av kommunene. Disse smådriftsulempene bør framkomme av faglige analyser og ikke teoretisk modelltenkning. Dagens ordning med å beholde basistilskuddet i en overgangsperiode fjerner effekten av basistilskuddet som hinder for sammenslåing.
  • Rælingen kommune ønsker ikke å støtte innføring av selskapsskatt over inntektssystemet, da vi mener endringen er uheldig for kommuner med lav andel næringsvirksomhet og vil svekke muligheten til å gi et likeverdig tjenestetilbud over hele landet.

Vedlegg