Høringssvar fra Gildeskål kommune

Høringsuttalelse Nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg