Høringssvar fra Inge Dyrhol

Strukturkriterium. Retting nyleg innsend svar.

Dato: 21.12.2015

Svartype: Med merknad

Hyperbel og ikkje parabel for all del.