Høringssvar fra Dyrøy kommune

Forslag til nytt inntektssystem 2017 - høringssvar

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Dyrøy kommune ligger i vedlagte PDF-fil.

Vedlegg