Høringssvar fra Fagforbundet

Fagforbundets høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 01.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg