Høringssvar fra Inge Dyrhol

Strukturkriterium

Dato: 21.12.2015

Svartype: Med merknad

Fekk ikkje med meg kvifor ikkje alle kommunar over 5000 innb skal få full basisindeks når ein elles synest godta forskinga øvst side 56. Kva slags frivillige ekstrakostnader til administrasjon finst då for desse kommunane?

Lineariteten er vel heller ikkje optimal. Parabelform er meir realistisk. Skulle ikkje vere så vanskeleg å få til vel?