Høringssvar fra Træna kommune

Høringssvar fra Træna kommune og Fedje kommune vedr revisjon av inntektssystemet for kommunene 2016

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar i eget vedlegg

Vedlegg