Høringssvar fra Re Arbeiderparti

Nei til større urettferdighet.

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg