Høringssvar fra Sømna Kommune

Høringsuttalelse revisjon av inntektssystemet for kommunene

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg