Høringssvar fra Vega kommune

Høringsuttalelse vedr. revisjon av inntektssystemet for kommunene

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg