Høringssvar fra Stange kommune

Høring-forslag til nytt inntektsystem i kommunene

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt oversendes saksutredning til sak vedr. nytt inntektsystem for kommunene. Saken er ikke behandlet i formannskapet ennå. Dette vil først skje 16. mars 2016. Eventuelle merknader/endringer i formannskapet vil bli oversendet etter behandlingen i formannskapet.

Vedlegg