Høringssvar fra Eigersund kommune

Høringssvar fra Eigersund kommune

Dato: 24.02.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlegg F-sak 10/16 - Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

 

Vedlegg