Høringssvar fra Hattfjelldal kommune

Høringsuttale til Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 23.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg