Høringssvar fra Nordkapp kommune

Nordkapp kommune - høringssvar til forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 26.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg