Høringssvar fra Lindesnes kommune

Høringssvar fra Lindesnes kommune, forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 26.02.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlagt særutskrift av saken som ble behandlet i møte i kommunestyret 18.2.16.

Vedlegg