Høringssvar fra Meløy senterparti

Høringssvar fra Meløy Senterparti

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Vårt svar ligger i vedlagt dokument.

Vedlegg