Høringssvar fra Norges Bondelag

Forslag til nytt inntektssystem for kommunane. Høyringssvar frå Norges Bondelag

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg