Høringssvar fra Hyllestad kommune

Høyring nytt inntektssystem for kommunane

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Sjå eige vedlegg.

Vedlegg