Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 29.02.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen kommentarer til høringen