Høringssvar fra Holtålen kommune

Høring nytt inntektssystem

Dato: 25.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedtak i formannskapsmøte den 23.02.2016, sak 25/16:

Regjeringen vil presse gjennom store endringer i kommunenes inntektssystem med kort høringsfrist, uten åpen utredning og konsekvensutredning. Endringen vil gi voldsomme utslag. 

Høringsfristen er så kort, at lokalpolitikerne vil ha store problemer med å kunne få satt seg inn i det, da dette er komplisert og vil bety store endringer. Nå skal kommunene ta beslutning om kommunesammenslåing før de vet hva Stortinget bestemmer om inntektssystemet. Den saken er ikke ferdig behandlet før i midten av juni.

Holtålen kommune vil avvise at en omlegging av inntektssystemet nå brukes som pressmiddel for vedtak av kommunesammenslåinger.