Høringssvar fra Vikna kommune

Vikna kommune - Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg