Høringssvar fra Folldal kommune

Høring - forslag om nytt inntektssysten for kommunene

Dato: 07.03.2016

Svartype: Med merknad

 Kommunestyret slutter seg til høringsnotatets vurderinger og konklusjon

Vedlegg