Høringssvar fra Aurskog-Høland kommune

Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 23.02.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringsuttalelse fra Aurskog-Høland kommune.

Vedlegg