Høringssvar fra Solund kommune

Nytt inntektssystem for kommunane, høyringssvar frå Solund kommune

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg