Forslag til nytt utdanningsprogram

EU-kommisjonen foreslår nytt utdanningsprogram for perioden 2007-2013. Forslaget innebærer en kraftig økning av dagens kostnadsnivå. (05.08.04)

Forslag til nytt utdanningsprogram

Kommisjonen la 14. juli fram forslag til neste generasjons utdanningsprogram for perioden 2007-2013. Kommisjonens forslag innebærer en kraftig økning fra dagens kostnadsnivå.

Kommisjonen foreslår å bruke 13 600 millioner Euro for hele programperioden. Dette innebærer nesten en firedobling i forhold til dagens nivå. Det er ventet uenighet om rammen for budsjettet når forslaget skal opp i Europaparlamentet og i Rådet.

Programmet vil bestå av fire sektoraktiviteter: Grunnskole og videregående opplæring (Comenius), høyere utdanning (Erasmus), yrkesutdanning (Leonardo da Vinci) og voksenopplæring (Grundtvig). Kommisjonen foreslår å flytte høyere yrkesutdanning fra Leonardo da Vinci til Erasmus.

Les Kommisjonens forslag: http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf