Høringssvar fra Regelrådet

Uttalelse fra Regelådet til utredning av nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

Dato: 30.08.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg