Høringssvar fra Veterinærinstituttet

Høringssvar på forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

Dato: 20.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg