Høringssvar fra Marine Harvest ASA

Forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjustering i lakse- og ørrettoppdrett

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringssvar fra Marine Harvest.

Vedlegg