Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjuseringer i lakse- og ørretoppdrett

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg