Høringssvar fra Fylkesmannen i Rogaland

Høringsuttalelse til forslag om regelverk for implementering av nytt system for kapasitetsjustering av lakse- og ørretoppdrett

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Rogaland er vedlagt

Vedlegg