Høringssvar fra Alsaker Fjordbruk AS

Alsaker Fjordbruk AS - høringsuttalelse kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg