Høringssvar fra Troms fylkeskommune

HØRING - FORSLAG TIL REGELVERK FOR Å IMPLEMENTERE NYTT SYSTEM FOR KAPASITETSJUSTERING I LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Oversender innstillingen til fylkesrådet i Troms (se vedagte pdf.). Med forbehold om endringer etter vedtakmøtet.

Vedlegg