Høringssvar fra Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)

Høringsuttale til nytt vekstsystem i havbruksnæringen

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

se vedlegg 

Vedlegg